blogger donation please click here

Share It

Friday, April 5, 2013

kisah 25 nabi beserta mukjizat nya..selamat menikmati


Kisah 25 Nabi dan Rasul Allah SWT

Written by hana samarinda on Friday, April 05, 2013

Category : 
Kisah 25 Nabi dan Rasul serta Kisah Para Sahabat banyak diceritakan para dalam Al-Qur' an dan dijelaskan kembali oleh Nabi besar kita Muhammad SAW mulai dari kisah nabi pertama Nabi Adam AS sampai Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW.

Perbedaan antara Nabi dan Rasul

Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah : seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :
1. Shiddiq (benar), Mustahil ia Kizib (dusta).
2. Amanah (dapat dipercaya), mustahil Khianat (curang).
3. Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), Mustahil Kitman (menyembunyikan Wahyu).
4. Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh).
5. Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia)

Disamping itu ada pengertian lain tentang perbedaan Nabi dan Rasul : Rasul adalah Utusan Allah yang menerima Wahyu/Syariat sedangkan Nabi adalah Yang mengikuti Syariat Rasul Sebelum mereka

Tujuan Nabi dan Rasul di Utus
Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an,

"... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Q.S. Al Ahzab : 39).

Semoga Kisah 25 Nabi Rasul dan Mukjizatnya serta Kisah Para Sahabat nanti bisa kita ambil hikmah dan dapat dipetik pelajaran bagi kita semua.

Dari sekian banyak nabi dan Rasul yang ada, Ada Sejarah 25 Nabi dan Rasul yang harus dipercaya :
 1. Kisah Nabi Adam A.S.
 2. Kisah Nabi Idris A.S.
 3. Kisah Nabi Nuh A.S.
 4. Kisah Nabi Hud A.S.
 5. Kisah Nabi Shaleh A.S.
 6. Kisah Nabi Ibrahim A.S.
 7. Kisah Nabi Luth A.S.
 8. Kisah Nabi Ismail A.S.
 9. Kisah Nabi Ishaq A.S.
 10. Kisah Nabi Yaqob A.S.
 11. Kisah Nabi Yusuf A.S.
 12. Kisah Nabi Ayub A.S.
 13. Kisah Nabi Syu'aib A.S.
 14. Kisah Nabi Musa A.S.
 15. Kisah Nabi Harun A.S. 
 16. Kisah Nabi Zulkifli A.S.
 17. Kisah Nabi Daud A.S.
 18. Kisah Nabi Sulaiman A.S.
 19. Kisah Nabi Ilyas A.S.
 20. Kisah Nabi Ilyasa A.S.
 21. Kisah Nabi Yunus A.S.
 22. Kisah Nabi Zakaria A.S.
 23. Kisah Nabi Yahya A.S.
 24. Kisah Nabi Isa A.S.
 25. Kisah Nabi Muhammad S.A.W.

Semoga bermanfaat untuk para pembaca detikmenit mengenai sejarah atau kisah 25 Nabi dan Rasul,
Sekian terimakasih.


No comments:

Post a Comment

bird